+359 896 755 778

Христо Караминков 2, Велико Търново

Управление
на имоти

недвижими имоти

"Болярски Имоти" , Ви предлага Управление на Вашите недвижими  имоти позиционирани на територията на град Велико Търново.

Какво включва услугата:

Оценка на потенциала на  имота: Детайлно проучване на пазара на имоти в съответния район на вашия имот и определяне на оптимална наемна цена.

Намиране на подходящ Наемател за Вашия имот:

Използвайки базата си от клиенти и фирмения сайт както и националните сайтове за имоти, фирмата се ангажира да достигне до коректен и платежоспособен наемател на Вашия имот.

Оптимизиране на разходите по подръжка на имота: Използвайки широката си партньорска мрежа, "Болярски Имоти" осигурява, подръжка на имота и поправки на щети на най-ниски цени.

Пълно освобождаване от ангажимент на собственика по грижата му за имота:

"Болярски Имоти, се ангажира с всички дейности по стопанисване и подръжка на имота.

Постоянна грижа за имота: Ежемесечно посещение на имота, с цел констатиране на нередности, щети или не добро стопанисване на имота, с цел отстраняването им.

Максимална доходност:

"Болярски Имоти, се ангажира с постоянен анализ  за  наемните нива на недвижимите имоти и ги съгласува със собстгвениците с цел повишаване или намаляване на наемните нива, както на настоящи така и на бъдещи наематели на имота и постигане на оптимална годишна заетост и доходност.

 

Гаранции:

"Болярски Имоти се ангажира с минимална заетост от 11 месеца на годишна база, в случай на съобразяване и обсъждане на актуалните наемени нива в района на съответния имот.

Събиране на месечните наеми и консумативи от Наемателите.

Грижата на добър стопанин.

 

Допълнителни услуги, съпътстващи Управлението на имоти:

Счетоводни косултации

Юридическа обезпеченост на договорите между Наемател и Наемодател.

 

    Изискване към собствениците на имотите за сключване на договор за управление:

 

1 .Документ, удостоверяващ право на собственост, право на ползване и разпореждане със съответния недвижим имот.

2. Организиране на оглед на имота от представител на Болярски Имоти.

3. Съгласуване на оптимална  наемна  цена за имота.

4. Осигуряване на последващ постоянен достъп до имота.

 

5. Нотариално заверено пълномощно за представляване на собственика пред клиенти /Наематели/, както и пред разпрадалителните дружества /елктроразпраделителни, и водоснабдяване/.