+359 896 755 778

Христо Караминков 2, Велико Търново

Консултации на
корпоративни клиенти

недвижими имоти

* Управление на портфейли от активи
* Управление на проекти
* Релокация с цел оптимизация на разходи
* Предоговаряне на условия по договори
* Прединвестиционно консултиране
* Преструктуриране на активи