+359 896 755 778

Христо Караминков 2, Велико Търново

Новини

Начало Новини

Професионално обучение за брокери на недвижими имоти във Велико Търново

На 9 май 2019 г. за първи път в гр. Велико Търново НСНИ стартира обучение за брокери на недвижими имоти. Участниците в него са колеги от Централна Северна България. Обучителният курс е с общ хорариум 84 учебни часа.

След обучението курсистите могат да положат изпити по теория и практика за придобиване на квалификация по част от професията или се кандидатства за допускане до изпит за валидиране на знания и получаване на свидетелство за завършена професионална квалификация.

Обучението се организира със съдействието на Ивайло Иванов - управител на "Болярски Имоти" и председател на регионалната структура на НСНИ.

За нас е чест да бъдем част от тази чудесна инициатива, която има за цел усъвършенстване уменията на работещите в бранша и повишаване доверието към нашата професия.

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ОБУЧЕНИЕТО?


Учебната програма е насочена към брокери с по-кратък практически опит, както и за всички останали, които имат нужда от повече теоретични знания. Програмата има и подготвителен характер за бъдещо валидиране на знания за получаване на държавно свидетелство за трета квалификационна степен по професия „Брокер", специалност „Недвижими имоти".

 

КАКВО ВКЛЮЧВА ПРОГРАМАТА?

- Глобални аспекти на професията и пазарите

- Бизнес преговори и сделки с имоти

- Психология на преговорите

- Реклама и маркетинг на недвижими имоти

- Правни аспекти на недвижимата собственост

- Градоустройство - земя

- Градоустройство - сгради

- Градоустройство - правни аспекти

- Земеделски земи

- Кредитиране на недвижими имоти

- Икономически аспекти в бизнеса с недвижими имоти

- Оценяване на недвижими имоти

- Фотография за брокери


КАКВА ДИПЛОМА СЕ ПОЛУЧАВА?

1. Ако имате натрупан практически опит и сте достатъчно добре теоретично подготвен след курса, може да подадете заявление до директора на ЦПО за полагане на изпит за валидиране на знания и получаване на държавен ценз – Свидетелство за придобиване на професионална квалификация по професията „ Брокер" специалност " Недвижими имоти".

2. Ако нямате минимален практически опит или вашите теоретични знания все още не са достатъчни, можете да се явите на изпит за получаване на държавен сертификат - Удостоверение за професионално обучение за владеене на част от професията „Брокер" специалност "Недвижими имоти" - образец 3 - 37 , от Наредба 4/ 2003 за документите в системата на народната просвета.


КОИ СА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ?

Курсът се провежда от подбран преподавателски екип от университетски преподаватели и опитни специалисти-практици с над 15 години професионален стаж.

За повече информация относно обучението, можете да се обърнете към г-н Иванов на тел. 0896 755 778 или в офиса на "Болярски Имоти”  - Велико Търново, ул. Христо Караминков 2

За повече информация относно програмата може да се обръщате към г-жа Стефана Кафтанджиева на тел.0882 269 687